Роман Мотульский
Director General of the National Library
of Belarus
write a message
© 2005-2020 National Library of Belarus 
motulski@nlb.by
  Close

Publications

Александров, А. Копия верна / Алексей Александров // Белорусы и рынок. – 2014. – 1 сентября. (№ 34). – С. 15.
О презентации факсимильного издания Туровского Евангелия в Национальной библиотеке Беларуси с участием Р.С. Мотульского

Андреев, В. Три тома вдохновения. Библиотеки Беларуси пополнились уникальным факсимильным изданием / Виктор Андреев // Беларусь. – 2014. – № 4. – С. 37.
О передаче Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой Национальной библиотеке Беларуси трехтомника произведений А.С. Пушкина.

Бибиков, В. Осень на все времена / Владимир Бибиков // Советская Белоруссия. – 2014. – 13 февраля.
О церемонии передачи в дар книг библиотекам Беларуси с участием государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, министра культуры Б. Светлова и директора НББ Р. Мотульского.

Бондарь, Ю.П. Научные школы БГУКИ и решение задач научного обеспечения сферы культуры Республики Беларусь / Ю.П. Бондарь // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2014. – № 2. – С. 5–10.
Информация о вхождении Р.С. Мотульского в состав научной школы в области педагогики “Библиотековедение, библиографоведение и книговедение” и основных направлениях научных исследований в рамках данной школы.

В Національній бібліотеці Білорусі до відзначення ювілею Т. Шевченка було відкрито виставку "На славу нашоï преславноï Украïни" // Українець в Беларусі. – 2014. – № 1–4. – С. 2.
О выставке, прошедшей в рамках празднования 200-летия со дня рождения Великого Кобзаря, с участием Р.С. Мотульского в Национальной библиотеке Беларуси (19.02.2014).

Весялуха, М. "Залаты фаліянт" – для лепшых / Марына Весялуха // Літаратура і Мастацтва. – 2014. – 31 студзеня.
Пра ўдзел Р.С. Матульскага ў вызначэнні пераможцаў 53-га Нацыянальнага конкурсу "Мастацтва кнігі", арганізаванага ў рамках ХХI Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу.

Весялуха, М. Ідэі, пачутыя праз стагоддзі / Марына Весялуха // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 31 кастрычніка. (№ 43). – (Кніжны свет, с. 9).
Пра прэзентацыю альбома-каталога "Кніжная спадчына Беларусі" з удзелам Р.С. Матульскага ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

Весялуха, М. Ілья Мурамец у небе / Марына Весялуха // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 10 кастрычніка. (№ 41). – (Кніжны свет, с. 9).
Пра Міжнародную канферэнцыю "Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні" і ўдзел у яе Р.С. Матульскага ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Весялуха, М. Сяброўства новыя старонкі / Марына Весялуха // Літаратура і мастацтва. – 2014. – 12 верасня. – С. 9. – (Кніжны свет).
Пра міжнародны круглы стол, прысвечаны абмеркаванню актуальных пытанняў супрацоўніцтва ў галіне літаратуры, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Сярод удзельнікаў – Р.С. Матульскі.

Войцік, М. Сімвал сяброўства / Марына Войцік // ЛіМ. – 2014. – 14 лютага.
Пра цырымонію перадачы ў дар кніг бібліятэкам Беларусі дзяржаўным сакратаром Саюзнай дзяржавы Р. Рапотам. У акцыі прымаў удзел Р.С. Матульскі.

Воўк, Ю. Лекі для душы / Юзэфа Воўк // Літаратура і Мастацтва. – 2014. – 21 сакавіка. – С. 2.
Пра перадачу Мітрапалітам Паўлам і Упаўнаважаным па справах рэлігій і нацыянальнасцей Леанідам Гулякам ў фонд Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі факсімільнага выдання Полацкага Евангелля ХII ст.

Гайшун, И.В. Конференция директоров национальных библиотек Европы (CENL) / И. В. Гайшун // Библиотековедение. – 2014. – № 3. – С. 88–89 : фот.
Об участии директора Национальной библиотеки Беларуси Р. С. Мотульского в 28-ом ежегодном заседании Совета директоров национальных библиотек Европы (CENL – Conference of European National Librarians) 25–27 мая 2014 г. в Москве.

Даты. Падзеі. Людзі.1961 год – нарадзіўся Раман Сцяпанавіч Матульскі // Звязда. – 2014. – 16 авг.

Доўнар, Л.І. Гісторыя беларускай кнігі як аб'ект сучасных кнігазнаўчых даследаванняў / Л. І. Доўнар // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2014. – № 2. – С. 91–103.
У артыкуле ўпамінаецца імя Р.С. Матульскага як суаўтара калектыўнай працы “Гісторыя беларускай кнігі”, яе другога тома “Кніжнасць новай Беларусі ХІХ–ХХІ стст.” (Мінск, 2011).

Ждановіч, І. Вяртаць. Чытаць. І разважаць / Іван Ждановіч // Голас Радзімы. – 2014. – 11 сентября. – С.1–2.
Аб прэзентацыі факсімільнага выдання старажытнага кніжнага помніка Беларусі – Тураўскага Евангелля – ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
На фота: Р. Матульскі і А. Швец.


Ждановіч, І. Добрая вестка з Турава / Іван Ждановіч // Голас Радзімы. – 2014. – 4 верасня. – С.1–2.
Аб прэзентацыі факсімільнага выдання Тураўскага Евангелля ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. На фота: А. Суша, Р. Матульскі і А. Швец.

Зігуля, Н. Спадчына ад першадрукара / Нэлі Зігуля // Звязда. – 2014. – 29 лістап.
Аб прэзентацыі і ўрачыстай цырымоніі перадачы ў дар Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі бібліятэкам, музеям і ўстановам адукацыі Магілёўскай вобласці першых пяці кніг факсімільнага выдання "Кніжная спадчына Францыска Скарыны", што адбылася ў Магілёўскай абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна.

Копіі не горш за арыгінал // Рэспубліка. – 2014. – 2 верасня. – С. 12.
Аб прэс-канферэнцыі з удзелам Р.С. Матульскага, прысвечанай прэзентацыі факсімільнага выдання Тураўскага Евангелля у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

Клюев, В.К. Академическому библиотековедению – двадцать лет / В. К. Клюев, М. П. Захаренко // Библиотековедение. – 2014. – № 3. – С. 30–33 : фот.
О Международной академии информатизации, 20-м отчетно-выборном Годичном собрании ее отделения «Библиотековедение» и участии Р.С. Мотульского в части разработки методологических концепций и проведении научно-прикладных исследований по теме «Изучение истории книжной культуры и библиотечного дела Беларуси».

Кубряк, Е.Н. Международный круглый стол "Культурное и библиотечно-информационное сотрудничество стран СНГ: инновационные направления развития" / Е. Н. Кубряк ; фото И. В. Козела // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 2. – С. 7–10 : фот.
О круглом столе, проведенном в рамках международной научной конференции "Румянцевские чтения–2014" (г. Москва), одно из направлений которого было посвящено белорусской теме в научно-педагогическом пространстве и об использовании трудов Р.С. Мотульского в учебно-образовательном процессе МГУКИ.

Кумачев, А. И. Как это было / А. Кумачев // Бібліятэка прапануе. – 2014. – № 4. – С. 2–3 : ил.
О создании и становлении журналов "Бібліятэчны свет" и "Бібліятэка прапануе".

Мох, І. На фундаменті шевченківских заповітів / І. Мох // Українець в Беларусі. – 2014. – № 1–4. – С. 2.
О круглом столе "Т. Г. Шевченко и влияние его творчества на духовный мир славянских народов", прошедшем в рамках празднования 200-летия со дня рождения Великого Кобзаря, с участием Р.С. Мотульского в Национальной библиотеке Беларуси (19.02.2014).

Нерюева, М.В. XVI Общее собрание Библиотечной Ассамблеи Евразии / М.В. Нерюева // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2014. – № 4. – С. 8–10.
Об участии Р.С. Мотульского в работе XVI Общего собрания Библиотечной Ассамблеи Евразии, состоявшегося в рамках юбилейных торжеств по случаю 80-летия Национальной библиотеки Кыргызской Республики (17 сентября 2014 г.)

Рагін, Я. І ўсё ж: дзе кірунак? / Яўген Рагін // Культура. – 2014. – 25 кастрычніка. (№ 43). – С. 2.
Пра адкрыццё Р.С. Матульскім ІІ Міжнароднага кангрэса “Бібліятэка як феномен культуры”.

Рагойша, В. Ушанавалі Кабзара. Пачалося святкаванне юбілею Тараса Шаўчэнкі ў Беларусі / Вячаслаў Рагойша // Голас Радзімы. – 2014. – 27 лютага.
У рамках святочных мерапрыемстваў Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Міхаіл Ежаль перадаў Р.С. Матульскаму кнігі па шаўчэнказнаўстве для НББ.

Сапрыкин, Г.А. О новом российском учебнике "Библиотековедение" / Г.А. Сапрыкин // Библиотековедение. – 2014. – № 2. – С. 125–126 : ил. – Рецензия на книгу: Библиотековедение : общий курс : учебник : по направлению подготовки 071900 "Библиотечно-информационная деятельность" (квалификация "бакалавр") / С.А. Басов, Р.М. Мотульский [и др.] ; научные редакторы: А. Н. Ванеев, М. Н. Колесникова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 237 с. : ил., портр. – (Учебник для бакалавров).
Р.С. Мотульский является автором следующих разделов учебника "Библиотековедение": Концепции библиотеки как социального института. – Гл. 5, § 1. – С. 87–95; Библиотека как система. – Гл. 5, § 2. – С. 95–103 : ил.; Характеристика социальных функций библиотеки. – Гл. 5, § 3. – С. 103–110 : ил.; Заключение. – С. 190–191.

Саўчанка, А. Калумбы новага тыпу / Аліна Саўчанка // Культура. – 2014. – 15 лістап. (№ 46). – С. 4.
Артыкул прысвечаны мадэрнізацыі ўстаноў культуры. Прыведзены каментарый дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Рамана Матульскага.

Саўчанка, А. Трансфармацыя магчымая, але... / Аліна Саўчанка // Культура. – 2014. – 1 лістап. (№ 44). – С. 13.
Сярод іншых бібліятэчных спецыялістаў свае меркаванне наконт інавацый і новаўвядзенняў у бібліятэчнай справе выказаў дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскі.

Хорошая книга не знает границ. Национальная библиотека Беларуси и Кемеровский университет подписали соглашение о сотрудничестве // Народная газета. – 2014. – 9 апреля.
О подписании соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Кемеровским государственным университетом культуры и искусств.

Ярославцева, Н.Н. Павленковские библиотеки в Беларуси / Н. Н. Ярославцева // Павленковские библиотеки – культурное наследие российской провинции : материалы Всероссийской научно-практической конф., посвящ. 175-летию со дня рождения Ф. Ф. Павленкова, Киров, 25–26 ноября 2014 г. / [сост. Н. Н. Ярославцева ; редкол.: С. Н. Будашкина и др.]. – Киров, 2014. – С. 52–59.
В статье на с. 55–56: ссылка на книгу Р.С. Мотульского «Из прошлого в будущее. Библиотеки Беларуси : в 2 ч.». – Минск : Белорусская Энциклопедия, 2011.