Роман Мотульский
Генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси

написать сообщение
© 2005-2021 Национальная библиотека Беларуси
motulski@nlb.by
  Закрыть

Публикации. Мотульский Роман Степанович

[Аб назначэнні Матульскага Р.С. на пасаду дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі] : загад Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, 24 сак. 2003 г., № 42-К. – Неапубл.

Библиотека всея Европы // Белорусский рынок. – 2003. – 31 марта – 6 апр. – С. 30.
О новом директоре Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульском.

Библиотека всея Европы [Электронный ресурс] // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 31 марта. – Режим доступа: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1223.– Дата доступа: 17.02.2020.

Бібліятэка – бібліятэкарам // Культура. – 2003. – 20–26 верас. (№ 38). – С. 2.
Пра ўдзел дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага ў адкрыцці ў бібліятэцы выстаўкі "Сучасная бібліятэчная справа – навука і практыка", прысвечанай Дню бібліятэк.

Бібліятэка – бібліятэкарам [Электронный ресурс] // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 26 верас. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1221. – Дата доступу: 17.02.2020.

Браккер, Н. В. О конференции "Культура: от информации к знанию. Роль культуры в обществе, основанном на знании" [7–9 апр. 2003 г., Москва] / Н. В. Браккер, Л. А. Куйбышев.

Булатецкая, Е. По затратам "Алмаз" может получиться натуральным / Елизавета Булатецкая // Белорусский рынок. – 2003. – 23–29 июня. – С. 20 .
О выступлении директора Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульского на ІІІ Международной конференции «Библиотека. Информационные технологии: новые подходы и решения» с презентацией проекта нового здания библиотеки.

В преддверии Всемирного саммита по информационному обществу в Женеве // Бібліятэчны свет. – 2003. – № 4. – С. 6.
В содержании: об участии Р.С. Мотульского в Международной конференции "Библиотеки – сердце информационного общества" (Женева, 3–4 ноября 2003 г.).

Да 200-х угодкаў Ф. Цютчава // Культура. – 2003. – 29 лістап. – 5 снеж. (№ 48). – С. 2.
Пра ўдзел дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага ў адкрыцці ў бібліятэцы мастацкай і кніжнай выставак, прысвечаных паэту.

Да 200-ых угодкаў Ф. Цютчава [Электронны рэсурс] / Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 29 лістап. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=319. – Дата доступу: 17.02.2020.

Дзеля сябе, нашчадкаў і Беларусі...[Аб будаўніцтве НББ] // Народная газета. – 2003. – №91 – 16 крас. – С. 1 (Фрагмент интервью с Р.С. Мотульским).
У змесце таксама расказ дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага аб фінансаванні праекта ўзвядзення новага будынка бібліятэкі.

Дом, который построит народ // Рэспубліка. – 2003. – 25 чэрв. – С. 1–2.
О выступлении директора Национальной библиотеки Беларуси Р. С. Мотульского на 3-й Международной конференции "Библиотеки. Информационные технологии: новые подходы и решения" с презентацией проекта нового здания библиотеки.

Дом, который построит народ [Электронный ресурс] // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 25 июня. – Режим доступа: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1229. – Дата доступа: 17.02.2020.

Лапо, П. Генеральная конференция ИФЛА-2003 в Берлине: приоритеты в работе международных и национальных ассоциаций / П. Лапо // Бібліятэчны свет. – 2003. – № 4. – С. 4–6.
Об участии Р.С. Мотульского в 69-й ежегодной Генеральной конференции Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) “Библиотека как пункт доступа к ресурсам, информации и культуре” в Берлине (1–9 авг. 2003 г.).

Мотульский Роман Степанович // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ: справочник: [в 3 т.] / [сост.: А. О. Адамьянц и др. ; руководитель проекта Я. Л. Шрайберг] ; Государственная публичная научно-техническая библиотека России. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: ГПНТБ России, 2003. – Т. 2. – С. 562.

Об утверждении состава комиссии по проведению тендеров и иных видов процедур закупок товаров, работ и услуг для строящегося здания Национальной библиотеки Беларуси : Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2003 г. № 875 [Электронный ресурс] // Pravo.by. Нац. прав. Интернет-портал Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=C20300875. – Дата доступа: 08.07.2019.
О включении директора Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульского в состав комиссии.


Оперы спрацавалі аператыўна! // Культура. – 2003. – 7–13 чэрв. (№ 23). – С. 1, 2.
Пра ўдзел дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага ў цырымоніі вяртання скрадзеных рэдкіх кніг у фонд бібліятэкі.
На фота: дырэктар сярод удзельнікаў мерапрыемства.


Оперы спрацавалі аператыўна! [Электронны рэсурс] // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 13 чэрв. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1232. – Дата доступу: 17.02.2020.

Падарунак да дня ведаў [ Аб адкрыцці чытальнай залы ў БДПУ] // Настаўнік. – 2003. – №10(948) – 4 верас. – С. 1.(Фото Р.С. Мотульского).
Пра ўдзел дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага ва ўрачыстым адкрыцці новай камп'ютэрызаванай чытальнай залы ў бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. На фота: дырэктар вітае ўдзельнікаў і гасцей мерапрыемства.

Рошчына, Т. Куды ў вайну вывезены беларускія каштоўнасці? / Таццяна Рошчына // Голас Радзімы. – 2003. – 16 кастр. – С. 5.
У змесце: пра ўдзел дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага ў адкрыцці Трэціх міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Кніга Беларусі: повязь часоў".

Рошчына, Т. Куды ў вайну вывезены беларускія каштоўнасці? [Электронны рэсурс] / Т. Рошчына // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 16 кастр. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1198. – Дата доступу: 17.02.2020.

Федотова, Ю. Раритеты возвращены Национальной библиотеке / Юлия Федотова // Рэспубліка. – 2003. – 6 чэрв. – С. 1.
Об участии директора Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульского в церемонии передачи похищенных редких изданий в фонд библиотеки. На фото: директор (в центре второго ряда) среди участников мероприятия.

Федотова, Ю. Раритеты возвращены Национальной библиотеке / Юлия Федотова [Электронный ресурс] / Ю. Федотова // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 6 июня. – Режим доступа: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1235. – Дата доступу: 17.02.2020.

Хроники [О встрече. Р.С. Мотульского с руководством ВАК 2 июля 2003 г.] // Аттестация. – 2003. – № 2. – С. 138.

Целяшук, В. Новае сховішча для вечных і старых каштоўнасцяў / Вікторыя Целяшук // Звязда. – 2003. – 5 верас. – С. 4. –
Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскі аб шляхах вырашэння праблемы захаванасці фондаў.

Целяшук, В. Новае сховішча для вечных і старых каштоўнасцяў / Вікторыя Целяшук [Электронны рэсурс] / В. Целяшук // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 5 верас. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1222. – Дата доступу: 17.02.2020.

Целяшук, В. Нацыянальная бібліятэка: усё ідзе па плану / Вікторыя Целяшук // Звязда. – 2003. – 20 чэрв. – С. 7. – (Чырвоная змена; № 39).
Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскі аб праекце новага будынка бібліятэкі.

Четвертое совещание директоров национальных библиотек государств – участников СНГ // Библиотековедение : Науч.-практ. журн. / Рос. гос. б-ка. – 2003. – № 3. – С. 34–35

Также об участии в работе совещания директора Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульского.
Чигир, Г. Приближаемся к отметке "0" / Георгий Чигир // Народная газета. – 2003. – 9 ліп. – С. 5.
В том числе о презентации директором Национальной библиотеки Беларуси Р.С. Мотульским проекта нового здания библиотеки на Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (Крым, Судак, июнь 2005 г.)

Чигир, Г. Приближаемся к отметке «0» [Электронный ресурс] / Георгий Чигир // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 9 июля. – Режим доступа: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=1203. – Дата доступа: 17.02.2020.

Чэмер, М. Пад навагоднімі ёлкамі дзеці-сіроты знойдуць кніжкі / Мікола Чэмер // Настаўніцкая газета. – 2003. – 23 снеж. – С. 4.
Пра ўдзел дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага ў праграме "Нацыянальная бібліятэка – дзецям", арганізаванай у межах агульнарэспубліканскай навагодняй дабрачыннай акцыі "Нашы дзеці".

Чэмер, М. Пад навагоднімі ёлкамі дзеці-сіроты знойдуць кніжкі [Электронны рэсурс] / Мікола Чэмер // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 23 снеж. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=308. – Дата доступу: 17.02.2020.

Явар, С. Мастацтва кнігі / С. Явар // Літаратура і мастацтва. – 2003. – 17 кастр. – С. 5.
Пра ўдзел дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага ў прэзентацыі кніг – лаўрэатаў 43-га Рэспубліканскага конкурсу "Мастацтва кнігі".

Явар, С. Мастацтва кнігі [Электронны рэсурс] / С. Явар // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 17 кастр. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=307. – Дата доступу: 17.02.2020.

Як з Бягомля заказаць кнігу ў Оксфардзе? // Культура. – 2003. – 6–12 снеж. (№ 49). – С. 4.
Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскі аб аўтаматызацыі і інфарматызацыі бібліятэк краіны (з нагоды ўдзелу ў калегіі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь).

Як з Бягомля заказаць кнігу ў Оксфардзе? [Электронны рэсурс] // Нац. б-ка Беларуси в прессе. – 2003. – 12 снеж. – Рэжым доступу: http://old.nlb.by/press/show_article.php?id=321. – Дата доступу: 17.02.2020.